Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi

Tháng 8

19

10:30 - 12:00

HÌNH ẢNH BỤNG

Abdomen Imaging

10:30 - 10:50 Vai trò của hình ảnh trong tiên lượng tắc ruột có biến chứng The role of imaging in the prognosis of complicated bowel obstruction

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Tháng 8

19

12:00 - 13:00

PHIÊN VỆ TINH 2

Satellite symposium 2

Tháng 8

19

13:30 - 15:00

HÌNH ẢNH TIỂU KHUNG

Pelvic Imaging

Báo cáo viên

Tháng 8

19

15:30 - 17:00

BÀI GIẢNG HÌNH ẢNH THẦN KINH CƠ BẢN

Basic Neuroradiology

15:30 - 16:15 CLVT và CHT phương pháp đọc và diễn giải Scanner et IRM , méthode de lecture et d'interprétation

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Tháng 8

20

08:30 - 10:00

Hình ảnh Đầu mặt cổ

Head and Neck Imaging

08:30 - 08:50 CT 4D cho U tuyến cận giáp 4D CT for Parathyroid Adenoma

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Tháng 8

20

10:30 - 12:00

Hình ảnh thần kinh

Neuroradiology

10:30 - 10:50 Bệnh não nhiễm độc và chuyển hóa Toxic and metabolic encephalopathies

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Tháng 8

20

12:00 - 13:30

Phiên vệ tinh 4

Satellite symposium 4

Tháng 8

20

13:30 - 15:00

Hình ảnh Vú

Breast Imaging

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Tháng 8

20

15:30 - 17:00

Trí tuệ nhân tạo

A.I

15:30 - 15:50 Tối ưu hoá chất lượng hình ảnh CT động mạch vành bằng phương pháp tái tạo hình PIQE Optimization of Coronary CTA image quality by Deep Learning Reconstruction PIQE

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Câu hỏi thảo luận

hien tai online ko xem dc a.

thanh