Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi

Tháng 8

19

08:00 - 09:30

PHIÊN TOÀN THỂ

PLENARY SESSION

08:00 - 08:20 Các ứng dụng trong tim mạch của CLVT phổ Cardiovascular applications of universal CT

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Tháng 8

19

09:30 - 10:00

LỄ KHAI MẠC

Opening Ceremony

Tháng 8

19

10:30 - 12:00

HÌNH ẢNH TIM MẠCH

Cardiovascular Imaging

11:30 - 11:40 Tắc nghẽn động mạch vành do Papillary Fibroelastoma trên van động mạch chủ: báo cáo ca lâm sàng Coronary artery occlusion due to Papillary Fibroelastoma on the aortic valve: a case report

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Tháng 8

19

12:00 - 13:00

PHIÊN VỆ TINH 1

Satellite symposium 1

Tháng 8

19

13:30 - 15:00

HÌNH ẢNH PHỔI

Lung Imaging

13:30 - 13:50 Di chứng lâu dài của viêm phổi COVID-19 nặng: Phân tích thuần tập hồi cứu về hình ảnh, sinh lý và chức năng phổi Long term sequelae of severe COVID-19 pneumonia: A retrospective cohort analyses of imaging, physiological and pulmonary function

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Tháng 8

19

15:30 - 17:00

NHI KHOA VÀ BÁO CÁO KHOA HỌC 1

Pediatric and Scientific presentation 1

15:30 - 15:50 Bệnh lý xương khớp trẻ em: chi dưới và hoạt động thể thao L'ostéoarticulaire et l'enfant, centré sur le membre inférieur et la pratique du sport

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Tháng 8

20

08:30 - 10:00

HÌNH ẢNH CƠ XƯƠNG KHỚP

MSK Imaging

08:30 - 08:50 Hình ảnh loạn sản xương Diagnostic radiologique des dysplasies squelettiques

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Tháng 8

20

10:30 - 12:00

VSRNM GẶP ASCI

VSRNM meets ASCI

10:30 - 10:50 Cộng hưởng từ đánh giá tưới máu và sống còn cơ tim MRI for perfusion and viability assement

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Tháng 8

20

13:30 - 15:00

Điện quang can thiệp 1

Interventional Radiology 1

13:30 - 13:50 Sử dụng WEB trong điều trị phình mạch não: phương thức, an toàn và hiệu quả Use of WEB for the management of intracranial aneurysms: modalities, safety, and efficacy

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Tháng 8

20

15:30 - 17:00

Điện quang can thiệp 2

Interventional Radiology 2

15:30 - 15:50 Chẩn đoán và điều trị tràn dưỡng chấp màng phổi không do chấn thương Diagnosis and treatment of non-traumatic chylous pleural effusion

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên

Báo cáo viên