Mức tài trợ và quyền lợi

Kính gửi: Quý Hãng/Quý Công ty 

Ban tổ chức Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 23 – VSRNM 2022 của Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam xin trân trọng thông báo các các mức tài trợ cho Hội nghị như sau:

 
QUYỀN LỢI CỦA CÁC CÔNG TY THAM GIA TÀI TRỢ 

1/ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG (DIAMOND SPONSOR)
- Nhà tài trợ kim cương duy nhất cho Hội nghị

- Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lãm với kích thước đã được BTC quy định trên sơ đồ mặt bằng để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến mại tại khu vực triển lãm trong phạm vi tổ chức Hội nghị của Ban tổ chức. Gian hàng sẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự túc. (Thứ tự lựa chọn gian hàng phụ thuộc vào thời gian xác nhận)

- Logo chính thức của Nhà tài trợ Kim Cương trên Bandroll chính thức của hội nghị đặt cổng ra vào tại địa điểm tổ chức. Trên bandroll này, chỉ có biểu tượng của Hội và logo nhà tài trợ Kim Cương, không có logo các nhà tài trợ khác.

- Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các banner quảng cáo của Ban tổ chức, bao gồm:

+ Backdrop trong tiệc chào mừng Gala dinner.

+ Các Banner dọc treo trên các đường đi xung quanh khu vực tổ chức hội nghị.

+ Logo được in trang trọng trên kỷ yếu Hội nghị

+ Số lượng và kích thước các banner thông báo sau.

+ Website của hội nghị (Website hội nghị sẽ lưu các bài giảng, bài báo cáo tại hội nghị sau khi kết thúc hội nghị 01 năm).

+ Giấy mời của Hội nghị.

+ Màn hình chờ trước khi Hội nghị chính thức bắt đầu.

+ Video cảm ơn của Ban tổ chức (Trình chiếu khi kết thúc các phiên hội nghị

- Logo nhà tài trợ Kim Cương sẽ ở vị trí trung tâm nhất và kích thước lớn nhất so với các nhà tài trợ khác khi xuất hiện trên cùng một vị trí.

- Logo hoặc banner trên website của Hội trong 01 năm.

- Có 01 báo cáo viên trình bày 01 chủ đề trong khoảng 20 đến 30 phút (Thời gian báo cáo sẽ thống nhất với BTC). Bài thuyết trình phải là bài trình bày khoa học có liên quan đến các chủ đề trong hội nghị. Thuyết trình viên do nhà tài trợ sắp xếp. Nội dung trình bày phải đăng ký và gửi cho BTC hội nghị ít nhất 45 ngày trước hội nghị, phải được duyệt bởi BTC;

- Có 01 phiên hội thảo vệ tinh trong 30 phút vào buổi trưa ngày hội thảo đầu tiên tại hội trường chính của hội nghị. Nhà tài trợ phải gửi cho BTC các thông tin sau ít nhất 45 ngày trước khi hội nghị diễn ra để BTC xét duyệt: Chủ đề, nội dung phiên hội thảo, Chủ toạ và thuyết trình viên;

- Quảng cáo miễn phí 01 trang bìa trên Kỷ yếu Hội nghị VSRNM 2022. Nội dung trình bày của trang quảng cáo sẽ do Nhà tài trợ thực hiện với sự đồng ý của Ban tổ chức

- Được miễn phí 05 người tham dự hội nghị VSRNM 2022 với tư cách tương đương đại biểu.

- Nhận kỷ niệm chương, văn bằng, ghi nhận việc tài trợ và tham dự tiệc Gala Dinner của Ban Tổ chức tiến hành.

- Thời gian xác nhận tài trợ chậm nhất vào ngày 30/06/2022. Ban tổ chức phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, Ban tổ chức không đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ.

* Mức phí: 800.000.000 VNĐ (Tám trăm triệu đồng)

2/ TÀI TRỢ VÀNG (GOLD SPONSOR)

- Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lãm với kích thước đã được BTC quy định trên sơ đồ mặt bằng để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến mại tại khu vực triển lãm trong phạm vi tổ chức Hội nghị của Ban tổ chức. Gian hàng sẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự túc.(Thứ tự lựa chọn gian hàng phụ thuộc vào thời gian xác nhận)

- Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các banner quảng cáo của Ban tổ chức, bao gồm:

+ Backdrop trong tiệc chào mừng Gala dinner.

+ Các Banner dọc treo trên các đường đi xung quanh khu vực tổ chức hội nghị

+ Logo được in trang trọng trên kỷ yếu hội nghị

+ Số lượng và kích thước các banner thông báo sau.

+ Website của hội nghị (Website hội nghị sẽ lưu các bài giảng, bài báo cáo tại hội nghị sau khi kết thúc hội nghị 01 năm).

+ Giấy mời của Hội nghị.

+ Màn hình chờ trước khi Hội nghị chính thức bắt đầu.

+ Video cảm ơn của BTC (Trình chiếu khi kết thúc các phiên hội nghị).

- Logo nhà tài trợ Vàng sẽ ở vị trí và kích thước lớn hơn so với các nhà tài trợ khác khi xuất hiện trên cùng một vị trí, chỉ sau nhà tài trợ Kim Cương.

- Có 01 báo cáo viên trình bày 01 chủ đề trong khoảng 15 đến 25 phút (Thời gian báo cáo sẽ thống nhất với BTC). Bài thuyết trình phải là bài trình bày khoa học có liên quan đến các chủ đề trong hội nghị. Thuyết trình viên do nhà tài trợ sắp xếp. Nội dung trình bày phải đăng ký và gửi cho BTC hội nghị ít nhất 45 ngày trước hội nghị, phải được duyệt bởi BTC;

- Có 01 phiên hội thảo vệ tinh trong 30 phút vào buổi trưa ngày hội thảo đầu tiên tại hội trường thứ hai hoặc buổi trưa ngày thứ hai của hội nghị. Nhà tài trợ phải gửi cho BTC các thông tin sau ít nhất 45 ngày trước khi hội nghị diễn ra để BTC xét duyệt: Chủ đề, nội dung phiên hội thảo, Chủ toạ và thuyết trình viên;

- Logo hoặc banner cùng dòng chữ nhà tài trợ Vàng trên website của Hội trong 01 năm.

- Quảng cáo miễn phí 01 trang bìa trên Kỷ yếu hội nghị VSRNM 2022 cùng dòng chữ Nhà tài trợ Vàng. Nội dung trình bày của trang quảng cáo sẽ do Nhà tài trợ thực hiện với sự đồng ý của Ban tổ chức.

- Được miễn phí 04 người tham dự hội nghị VSRNM 2022 với tư cách tương đương đại biểu.

- Nhận kỷ niệm chương, văn bằng, ghi nhận việc tài trợ và tham dự tiệc Gala Dinner của Ban Tổ chức tiến hành.

- Thời gian xác nhận tài trợ chậm nhất vào ngày 30/06/2022. Ban tổ chức phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, Ban tổ chức không đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ.

* Mức phí: 360.000.000 VNĐ (Ba trăm sáu mươi triệu đồng).

3/ TÀI TRỢ BẠC

- Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lãm với kích thước đã được BTC quy định trên sơ đồ mặt bằng để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến mại tại khu vực triển lãm trong phạm vi tổ chức Hội nghị của BTC. Gian hàng sẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự túc. (Thứ tự lựa chọn gian hàng phụ thuộc vào thời gian xác nhận).

- Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các banner quảng cáo của BTC, bao gồm:

+ Backdrop trong tiệc chào mừng Gala dinner.

+ Các Banner dọc treo trên các đường đi xung quanh khu vực tổ chức hội nghị

+ Số lượng và kích thước các banner thông báo sau.

+ Website của hội nghị (Website hội nghị sẽ lưu các bài giảng, bài báo cáo tại hội nghị sau khi kết thúc hội nghị 01 năm).

+ Giấy mời của Hội nghị.

+ Màn hình chờ trước khi Hội nghị chính thức bắt đầu.

+ Video cảm ơn của BTC (Trình chiếu khi kết thúc các phiên hội nghị).

- Logo nhà tài trợ Bạc sẽ ở vị trí và kích thước lớn hơn so với các nhà tài trợ khác khi xuất hiện trên cùng một vị trí, nhưng sau nhà tài trợ Kim Cương và nhà tài trợ Vàng.

- Logo hoặc banner cùng dòng chữ nhà tài trợ Bạc trên website của Hội trong 01 năm.

- Quảng cáo miễn phí 01 trang trong cuốn Kỷ yếu hội nghị VSRNM 2022 cùng dòng chữ Nhà tài trợ Bạc. Nội dung trình bày của trang quảng cáo sẽ do Nhà tài trợ thực hiện với sự đồng ý của BTC

- Được miễn phí 03 người tham dự hội nghị VSRNM 2022 với tư cách tương đương đại biểu.

- Thời gian xác nhận tài trợ chậm nhất vào ngày 30/06/2022. Ban tổ chức phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, BTC không đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ.

* Mức phí: 260.000.000 VNĐ (Hai trăm sáu mươi triệu đồng).

4/ ĐỒNG TÀI TRỢ (CO-SPONSOR)

- Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lãm với kích thước đã được BTC quy định trên sơ đồ mặt bằng để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến mại tại khu vực triển lãm trong phạm vi tổ chức Hội nghị của BTC. Gian hàng sẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự túc.(Thứ tự lựa chọn gian hàng phụ thuộc vào thời gian xác nhận).

- Nhãn hiệu tài trợ được xuất hiện trên các banner quảng cáo của BTC, bao gồm:

+ Backdrop trong tiệc chào mừng Gala dinner.

+ Logo nhà Đồng tài trợ sẽ ở vị trí và kích nhỏ nhất so với các nhà tài trợ khác.

+ Website của hội nghị (Website hội nghị sẽ lưu các bài giảng, bài báo cáo tại hội nghị sau khi kết thúc hội nghị 01 năm).

+ Giấy mời của Hội nghị.

+ Màn hình chờ trước khi Hội nghị chính thức bắt đầu.

+ Video cảm ơn của BTC (Trình chiếu khi kết thúc các phiên hội nghị).

- Được miễn phí 02 người tham dự hội nghị VSRNM 2022 với tư cách tương đương Đại biểu.

- Thời gian xác nhận tài trợ chậm nhất vào ngày 30/06/2022. BTC phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, BTC không đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ.

* Mức phí: 130.000.000 VNĐ (Một trăm ba mươi triệu đồng).

5/ TRƯNG BÀY GIAN HÀNG

- Nhà Tài trợ có quyền có 01 diện tích triển lãm với kích thước đã được BTC quy định trên sơ đồ mặt bằng để giới thiệu, trưng bày, cung cấp sản phẩm và triển khai các hoạt động khuyến mại tại khu vực triển lãm trong phạm vi tổ chức Hội nghị của BTC. Gian hàng sẽ do Nhà tài trợ tự thiết kế và phải được BTC thông qua, chi phí dàn dựng gian hàng do Nhà tài trợ tự túc (Thứ tự lựa chọn gian hàng phụ thuộc vào thời gian xác nhận).

- Thời gian xác nhận tài trợ chậm nhất vào ngày 30/06/2022. BTC phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía các Nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, BTC không đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ.

- Được miễn phí 01 người tham dự hội nghị VSRNM 2022 với tư cách tương đương đại biểu.

* Mức phí: 70.000.0000 VNĐ (Bảy mươi triệu đồng).

6/ CÁC MỨC TÀI TRỢ KHÁC

Các đơn vị khác có nhu cầu tham gia cùng hội nghị có thể lựa chọn các hình thức tham gia như sau:

- In giới thiệu sản phẩm trên các tài liệu Hội nghị: 5.000.000 VNĐ/trang ruột

- Gửi tờ rơi trong túi quà Đại biểu: 5.000.000 VNĐ/bộ

- Quảng cáo trên website của hội: 5.000.000 VNĐ/năm

Hình thức nhận tài trợ: Bằng chuyển khoản

            Tên tài khoản:         VSRNM

Tên Ngân hàng:      Sở giao dịch Vietcombank

Địa chỉ:                      11 Láng Hạ, quận Ba Đình, Hà Nội

Số Tài khoản VNĐ:            0011000229263
Số Tài khoản USD:             0011370229273              

SWIFT_CODE: BFTV VNVX 001

Lưu ý: Các công ty cần hóa đơn GTGT sẽ cộng thêm 10% tiền thuế, vui lòng liện hệ BTC để được tư vấn.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Địa chỉ: Trung tâm Điện quang - Bệnh viện Bạch Mai số 78 đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Website hội nghị: vsrnm2022.radiology.vn.           Email: vsrnm2022@gmail.com.

1. PGS.TS Vũ Đăng Lưu – Tổng thư ký Hội Điện quang & YHHN VN.
Điện thoại: 0944716768                       Email: vudangluu@hmu.edu.vn.

2. TS.BS Nguyễn Ngọc Tráng – Phó Tổng thư ký Hội Điện quang & YHHN VN
Điện thoại: 0919798999                       Email: drnguyenngoctrang@gmail.com.

3. Cử nhân Trần Công Chí – Chánh văn phòng Hội Điện quang & YHHN VN.
Điện thoại: 0919416888                       Email: trancongchi@gmail.com.

4. Ban thư ký hội nghị VSRNM 2022:

  • Ms Hoàng Thị Thanh Huyền – Thư ký Hội Điện quang & YHHN VN.
    Điện thoại: 0963858125.                Email: hoanghuyen2598@gmail.com.
  • Ms Phạm Hương Ly – Thư ký sự kiện VSRNM 2022.
    Điện thoại: 0915083456                 Email: ly.pham@hoavietmedia.com
  • Ms Vũ Bích Ngọc - Thư ký sự kiện VSRNM 2022.
    Điện thoại: 0973843968                       Email: ngoc.vu@hoavietmedia.com

Bạn đã sẵn sàng?

Bạn muốn tham gia sự kiện của chúng tôi

Back To Top