Đăng ký

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các đại biểu gửi đăng ký tham dự và đóng phí hội nghị trên website hội nghị https://vsrnm2022.radiology.vn  bắt đầu từ ngày 01/02/2022 và hạn chót trước ngày 31 tháng 07 năm 2022.

Phí đăng ký hội nghị như sau:

-         Đại biểu tham dự Hội nghị VSRNM 2022 trực tiếp:      1.000.000đ/01 đại biểu.

-         Đại biểu tham dự Hội nghị VSRNM 2022 trực tuyến:   500.000đ/01 đại biểu.

-         Tiệc tối Hội nghị khoa học thường niên và Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội ngày 19/08/2022: 500.000đ/01 đại biểu. 

 Hình thức đăng ký và đóng phí:

  1. Đăng ký và đóng phí trực tuyến trên website hội nghị: Quý đại biểu vui lòng đăng ký và đóng phí tham dự tại  https://vsrnm2022.radiology.vn.
  2. Đăng ký qua website hội nghị và chuyển khoản qua số tài khoản của Hội nghị:

-         Đăng ký tham dự Hội nghị VSRNM 2022 và Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội

Tên tài khoản          :           VSRNM

Số tài khoản VNĐ   :           0011000229263

Tại ngân hàng          :           Sở giao dịch Vietcombank.

Địa chỉ                       :           11 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Nội dung chuyển khoản      : VSRNM2022-Mã đăng ký–Họ tên–SĐT hoặc email

Sau khi chuyển khoản đề nghị quý đại biểu gửi email đến địa chỉ vsrnm2022@gmail.com thông báo với nội dung “VSRNM2022 - Mã đăng ký - Họ tên - SĐT hoặc email” đã thực hiện việc chuyển khoản (Ban tổ chức sẽ xác nhận sau 03 ngày nhận được không tính thứ 7 và chủ nhật. Nếu chuyển khoản cho nhiều đại biểu đề nghị ghi cụ thể từng đại biểu).


Bạn đã sẵn sàng?

Bạn muốn tham gia sự kiện của chúng tôi

Back To Top