Hướng dẫn nộp báo cáo

Để các báo cáo tại Hội nghị VSRNM 2023 được phong phú và chất lượng, Ban Tổ chức đề nghị các đại biểu gửi ca/nhóm ca lâm sàng hay, các đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị tham gia báo cáo tại hội nghị. 

Bài gửi tham gia sẽ được xét báo cáo tại hội nghị và phần tóm tắt sẽ được đăng trên cuốn Kỷ yếu hội nghị, những bài toàn văn có chất lượng sẽ được đăng trên tạp chí Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam. Các báo cáo viên sẽ được miễn phí đăng ký hội nghị VSRNM 2023 và khách sạn (nếu có).

Hạn chót nhận bài báo cáo tóm tắt cho Hội nghị VSRNM 2023 ngày 16 tháng 07 năm 2023 trên website: https://radiology.vn (Yêu cầu gửi bài báo cáo toàn văn trước ngày 06 tháng 08 năm 2023 để xét được báo cáo). Các báo cáo in trong quyển kỷ yếu không hạn chế, phông chữ quy định là “Times New Roman” cỡ chữ 14, bài viết không quá 07 trang khổ giấy A4, khoảng cách dòng đơn.

Mọi chi tiết xin liên hệ hoặc thắc mắc cần giải đáp, Quý đại biểu liên hệ Ban tổ chức của Hội nghị:

Văn phòng Hội tại Trung tâm Điện quang - Bệnh viện Bạch Mai số 78 đường Giải Phóng, Quận Đống Đa, Hà Nội. 

Website hội nghị: radiology.vn. Email: radiologyvn@gmail.com.

1/ Văn phòng Hội:

Cn Trần Công Chí – Chánh văn phòng Hội Điện quang & YHHN VN

Điện thoại: 0919416888. Email: trancongchi@gmail.com.

Cn Hoàng Thị Thanh Huyền – Thư ký Hội Điện quang & YHHN Việt Nam.

Điện thoại: 0963858125. Email: hoanghuyen2598@gmail.com.

2/ Ban thư ký Hội nghị VSRNM 2023:

Ms Phạm Hương Ly – Thư ký sự kiện VSRNM 2023.

Điện thoại: 0915083456 Email: ly.pham@hoavietmedia.com

Ms Nguyễn Khánh Linh – Thư ký sự kiện VSRNM 2023.

Điện thoại: ‭0902534691‬ Email: khanhlinh.nguyen@hoavietmedia.com

Xin trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác./.


Bạn đã sẵn sàng?

Bạn muốn tham gia sự kiện của chúng tôi

Back To Top